TSW Print Document | TSW (TuSi Web) 5.4.43 (beta) | TusiSoft | 13 Noyabr 2019, Çərşənbə


<blockquote> <p>Çatışmayan maliyyəni haradan əldə etmək olar.</p> </blockquote>

İnvestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar elektron idarəetmə sistemindən istifadə üzrə video təlimat